Berekenen.nl

ik heb 26.875 kubieke cm

Ik wil graag weten hoeveel liter dit is in een tank b.v.

Vraag gesteld door: Reinder
Reageer jij op deze vraag?

Mark: Hi Reinder,

Ik lees 26 duizend cm3. Klopt dat? Ik heb het zo gedaan eerst van cm3 naar m3 laten uitrekenen. Zie www.berekenen.nl/eenheden/m3-naar-cm3-berekenen/resultaat#6F86XrS .

Daarna van m3 naar liter laten uitrekenen. Zie www.berekenen.nl/eenheden/m3-naar-liter-omrekenen/resultaat#9xJAQ7o . Het antwoord is dan 26,88 liter.

Klopt dat met wat je voor ogen hebt?