Berekenen.nl
Geplaatst op 5 februari

100 miljoen hectare per jaar gaat verloren

Dit komt neer op twee keer de grootte van Groenland. Het tempo van bodemverval versnelt over de hele wereld en heeft ernstige gevolgen voor markten, gemeenschappen en ecosystemen wereldwijd. Deze zorgwekkende trend zal binnenkort worden beoordeeld tijdens de 21e sessie van het UNCCD Committee for the Review of the Implementation of the Convention (CRIC 21). Het behalen van doelen voor landdegradatieneutraal (LDN) is essentieel om de negatieve impact op de toekomst te beperken.

Versnellende landdegradatie in Afrika, Azië en Latijns-Amerika

Volgens het UNCCD Data Dashboard versnelt de landdegradatie over alle regio's, met name in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Deze regio's ervaren de meest ernstige landdegradatie, waarbij minstens 20% van het totale landoppervlak wordt aangetast. Sub-Sahara Afrika, West-en Zuid-Azië, evenals Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, worden geconfronteerd met landdegradatie die sneller gaat dan het wereldwijde gemiddelde. In de afgelopen jaren is er in Sub-Sahara Afrika 163 miljoen hectare aan landdegradatie toegevoegd en in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied 108 miljoen hectare.

Effectieve aanpak van landdegradatie in bepaalde landen

Ondanks de zorgwekkende trends zijn er voorbeelden van landen die effectief landdegradatie aanpakken. In Botswana is het percentage aangetast land verminderd van 36% naar 17% van het grondgebied. Het land heeft zich gecommitteerd aan landdegradatieneutraal en heeft al 45,3 miljoen hectare toegewijd aan het vermijden van verdere degradatie en het uitvoeren van herstelmaatregelen in specifieke gebieden met landdegradatie. De Dominicaanse Republiek heeft ook vooruitgang geboekt en het percentage aangetast land verminderd van 49% naar 31% tussen 2015 en 2019. Ondertussen heeft Oezbekistan, ondanks het hoge percentage landdegradatie, een significante daling ervaren van 30% naar 26% sinds 2015, voornamelijk als gevolg van herbebossings- en herstelprojecten.

Doelen voor landdegradatieneutraal en toekomstige acties

Volgens gegevens van het UNCCD is het essentieel om tegen 2030 maar liefst 1,5 miljard hectare aangetast land te herstellen om de doelen voor landdegradatieneutraal te bereiken, zoals vastgelegd in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's). Deze ambitieuze doelstellingen zijn een belangrijke stap in de richting van het aanpakken van de wereldwijde landdegradatiecrisis.

Ondanks de uitdagingen hebben 109 landen al vrijwillige doelen gesteld voor landdegradatieneutraal tegen 2030, terwijl 21 andere landen nog bezig zijn met het ontwikkelen van hun strategieën. Dit laat zien dat er een groeiend bewustzijn is van de urgentie en de noodzaak om actie te ondernemen op dit gebied.

Tussen 2016 en 2019 is er ongeveer $5 miljard geïnvesteerd door bilaterale en multilaterale bronnen om wereldwijde inspanningen op het gebied van landdegradatie, woestijnvorming en droogte te ondersteunen. Deze financiële steun heeft verschillende projecten mogelijk gemaakt in 124 landen, met als doel landdegradatieneutraal te bereiken en uitdagingen op het gebied van woestijnvorming, landdegradatie en droogte aan te pakken.

Om deze ambitieuze doelen te behalen en een veerkrachtige toekomst voor de planeet te waarborgen, is het van cruciaal belang om internationale financiering en actie te blijven combineren. Door samen te werken en middelen toe te wijzen aan landherstelprojecten, kunnen we de negatieve impact van landdegradatie verminderen en onze ecosystemen beschermen.