Berekenen.nl
Geplaatst op 17 februari

Gemiddelde snelheid biedt basis voor verkeersmaatregelen

Er komen steeds meer mogelijkheden beschikbaar om zonder die ongevallencijfers toch een beeld te krijgen van de verkeersveiligheid en waar dit beter kan. We maken onder andere gebruik van de gemiddelde snelheid op bepaalde wegdelen en voor trajecten, om aan de hand daarvan na te gaan waar het van belang is om maatregelen te nemen.

Snelheid en andere SPI’s

We maken steeds vaker gebruik van ‘safety performance indicatoren’, die we kunnen afkorten tot SPI’s.  Het gaat dan bijvoorbeeld om de gemiddelde snelheid, maar ook om het gebruik van alcohol in het verkeer, de kwaliteit van de weginfrastructuur en de fietsinfrastructuur die er aanwezig is. Door uit te gaan van deze belangrijke indicatoren is het mogelijk om bepaalde gevaarlijke delen op de weg aan te duiden en aan de hand daarvan maatregelen te nemen. Het is op die manier mogelijk om verkeersongevallen te voorkomen, zonder dat er eerst een ongeval plaats dient te vinden om daar vervolgens op te reageren.

Gemiddelde snelheid berekenen

Wil je zelf de gemiddelde snelheid berekenen, bijvoorbeeld om na te gaan met welke snelheid je ergens naartoe gereden bent, of welke snelheid je op de fiets of tijdens het hardlopen hebt weten te bereiken? Je kunt de gemiddelde snelheid berekenen door de afstand af te zetten tegen de tijd, al kun je dat online natuurlijk veel eenvoudiger doen. Je hoeft dan geen gebruik te maken van een lastige formule. In plaats daarvan vul je de afstand in, net als de tijd die je nodig had om deze af te leggen. Op die manier kun je de gemiddelde snelheid berekenen en heb je deze direct beschikbaar.