Berekenen.nl
Geplaatst op 29 maart

Short stay structuur BTW op de korrel

Ondernemers moeten vier jaar lang bijhouden of de initiële btw-aftrek gecorrigeerd moet worden. Het voorstel is gericht op het verminderen van belastingbesparende structuur met kortdurende verhuur en het creëren van een gelijker speelveld voor vastgoedondernemers. Er is ook een overgangsregeling opgenomen in het voorstel, waarbij er één jaar de tijd is om zich voor te bereiden op de maatregel na de inwerkingtreding per 1 januari 2026. Het ministerie van Financiën heeft een internetconsultatie gestart om input te verzamelen en er staat ook een stakeholderbijeenkomst gepland.

Impact van BTW op short stay structuur

Het voorstel om de herzieningsregeling uit te breiden naar diensten aan onroerende zaken heeft een directe impact op de short stay structuur. Ondernemers in de short stay sector zullen gedurende vier jaar moeten bijhouden of de initiële btw-aftrek gecorrigeerd moet worden. Dit kan leiden tot extra administratieve lasten en mogelijk hogere kosten voor de ondernemers.

De maatregel is bedoeld om de belastingbesparende structuur met kortdurende verhuur minder aantrekkelijk te maken en een gelijker speelveld te creëren voor vastgoedondernemers. Het is belangrijk voor ondernemers om op de hoogte te blijven van de actuele regelgeving en compliant te blijven om negatieve gevolgen te voorkomen.

Actuele regelgeving en compliance

Het voorstel voor de herzieningsregeling voor diensten aan onroerende zaken in de short stay sector heeft als doel om een gelijker speelveld te creëren voor vastgoedondernemers. Het is van belang voor ondernemers om op de hoogte te blijven van de actuele regelgeving met betrekking tot de BTW op short stay structuren. Door compliant te blijven, kunnen ondernemers de negatieve gevolgen van de regelgeving minimaliseren en mogelijke boetes of sancties voorkomen. Het is raadzaam om de ontwikkelingen op het gebied van BTW en kortdurende verhuur in de gaten te houden en zo nodig professioneel advies in te winnen.

Voorbereiding en toekomstperspectieven

Ondernemers in de short stay sector hebben één jaar de tijd om zich voor te bereiden op de inwerkingtreding van de maatregel. Het is belangrijk om tijdig de nodige aanpassingen te doen in de boekhouding en administratieve processen om compliant te zijn met de nieuwe regelgeving.

Naast de voorbereiding is het ook belangrijk om toekomstperspectieven in overweging te nemen. De impact van de BTW regelgeving op short stay structuren kan invloed hebben op het verdienmodel en de winstgevendheid van de onderneming. Het kan noodzakelijk zijn om de huidige structuur aan te passen of alternatieve businessmodellen te overwegen.

Het is verstandig om tijdig professioneel advies in te winnen om de beste strategie te bepalen voor de toekomst van de short stay onderneming.