Berekenen.nl
Geplaatst op 30 juli

Kabinet zal de Btw deze kabinetsperiode niet verhogen

Eerder had het kabinet dit genoemd als een van de mogelijke wijzigingen in de belastingheffing. Forse kritiek van de oppositie heeft er echter toe geleid dat het kabinet niet verder zal gaan met het verhogen van het lage Btw tarief van 6% voor een groot aantal producten. Het kabinet wil graag meer duidelijkheid scheppen in het belastingstelsel, maar zal dit plan voorlopig in de ijskast moeten zetten.

VVD niet enthousiast over verhoging Btw

De VVD heeft bij monde van Halbe Zijlstra laten weten zelf ook niet enthousiast te zijn over de verhoging van de Btw. Volgens Zijlstra zou dit leiden tot grote problemen voor ondernemers, die te maken krijgen met een verhoging van de prijs voor consumenten. Wat dat betreft is de VVD blij dat het plan van tafel is, al zit het wel de hervorming van het belastingstelsel in de weg. Met name D66 lijkt in de weg te hebben gelegen, de partij wilde niet eens onderhandelen over de verhoging van de Btw en de mogelijkheden op dit gebied.

Btw berekenen

Wil je zelf de Btw berekenen, bijvoorbeeld om na te gaan wat je aan Btw over een bepaalde aankoop betaalt of hoeveel Btw je dient te heffen op basis van het lage of het hoge tarief? Je kunt online de Btw berekenen, aan de hand van 6% of 21%. Het lage tarief geldt voor de eerste levensbehoeften, overige aankopen krijgen 21% Btw mee. Je kunt online de Btw berekenen en nagaan wat je dient te betalen, of nagaan welk bedrag je terug kunt vorderen als ondernemer via de aangifte omzetbelasting.