Berekenen.nl
Geplaatst op 9 april

Hoger BMI kan te maken hebben met longpuffers

Onderzoekers kijken kritisch naar het gebruik van longpuffers en een hoger BMI. Er is een opvallende correlatie gevonden tussen de beiden. Volgens de onderzoekers gaat het vooral om vrouwen die er gebruik van maken, mannen zouden er minder last van hebben. Dat kan ertoe leiden dat met name de vrouwen een groter gewicht hebben, in relatie tot hun leeftijd en lengte. Dat betekent in de praktijk dat het van belang is om kritisch te kijken naar de longpuffers, ook al geven de wetenschappers erbij aan dat ze op dit moment nog geen oorzakelijk verband hebben gevonden.

Geen oorzakelijk verband gevonden

Dat oorzakelijk verband is namelijk wat anders dan een correlatie. Het is op dit moment niet duidelijk of het de longpuffers zijn die ervoor zorgen dat met name vrouwen te maken krijgen met een hoger BMI. Het kan zijn dat er sprake is van een andere oorzaak of een andere relatie tussen de beiden, waar we nu nog geen zicht op hebben. Dat neemt niet weg dat de onderzoekers er meer onderzoek naar willen doen. Ze proberen op die manier uit te sluiten dat de longpuffers er inderdaad voor zorgen dat vrouwen een hoger BMI hebben dan vrouwen die er geen gebruik van maken.

Online BMI berekenen

Wil je zelf je BMI berekenen? Dat kun je gewoon online doen, aan de hand van een paar belangrijke gegevens. Het is bijvoorbeeld van belang om aan te geven of je een man of een vrouw bent en wat je lengte is. Bovendien dien je op te geven wat je op dit moment weegt. Aan de hand van die verschillende gegevens is het mogelijk om een berekening te maken van je BMI. Daar gaat normaal een lastige berekening aan vooraf. Wij maken de berekening van je BMI voor je, zodat jij aan de hand van een paar eenvoudige gegevens weet of je een gezond gewicht hebt of dat je daar wellicht wat aan moet doen.