Berekenen.nl
Geplaatst op 22 november

Wat is de bijtelling in 2024 voor elektrische auto's?

Vanaf 2025 zal de bijtelling voor elektrische auto's licht stijgen naar 17% voor de eerste €30.000 en 22% voor het resterende bedrag. In 2026 zal het bijtellingspercentage voor elektrische auto's gelijk zijn aan dat voor normale auto's, namelijk 22%.

Hoe wordt de bijtelling berekend in 2024?

In 2024 wordt de bijtelling voor elektrische auto's berekend op basis van de catalogusprijs van de auto. Het bijtellingspercentage is 16% voor de eerste €30.000 van de aanschafprijs en 22% voor het bedrag daarboven. Dit percentage wordt berekend over de fiscale waarde van de auto en wordt bij het brutoloon opgeteld. Vervolgens wordt dit bedrag belast volgens het geldende inkomstenbelastingtarief.

Om een voorbeeld te geven van hoe de bijtelling berekend wordt, kunnen we uitgaan van een elektrische auto met een catalogusprijs van €45.000. Voor het gedeelte tot €30.000 is het bijtellingspercentage 16%, wat neerkomt op een bedrag van €4.800. Voor het resterende bedrag van €15.000 geldt een bijtellingspercentage van 22%, wat neerkomt op een bedrag van €3.300. In totaal bedraagt de bijtelling voor deze auto dus €8.100 per jaar.

Een voorbeeldberekening laat zien dat de netto bijtelling voor een elektrische auto in 2024 €277,28 per maand kan zijn. Dit bedrag kan variëren afhankelijk van het inkomstenbelastingtarief dat van toepassing is op het bruto inkomen van de werknemer.

Hoeveel bedraagt de bijtelling voor een elektrische auto in 2024?

Catalogusprijs Bijtellingspercentage Bijtelling per jaar Bijtelling per maand
€45.000 16% (€30.000) + 22% (€15.000) €8.100 €277,28

De exacte bijtelling kan per situatie verschillen, dus het is altijd verstandig om advies in te winnen bij een belastingadviseur of HR-afdeling. Op die manier kun je een goed inzicht krijgen in de bijtelling voor jouw specifieke situatie en kun je de financiële consequenties beter inschatten.

Wat is de bijtelling voor brandstofauto's in 2024?

In 2024 geldt voor brandstofauto's een bijtelling van 22% over de hele fiscale waarde. Dit betekent dat het bedrag wordt bijgeteld bij het brutoloon en belast wordt volgens het inkomstenbelastingtarief. De bijtelling voor brandstofauto's is dus hoger dan die voor elektrische auto's. Dit kan een belangrijke overweging zijn bij het kiezen van een auto.

De bijtelling voor brandstofauto's in 2024 kan in de praktijk aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Stel bijvoorbeeld dat de fiscale waarde van een brandstofauto €40.000 bedraagt. Het bijtellingspercentage is 22%, dus de bijtelling bedraagt €8.800 per jaar. Dit komt neer op €733,33 per maand. Na belastingaftrek kan de netto bijtelling voor een brandstofauto in 2024 rond de €162,44 per maand liggen. Dit bedrag kan aanzienlijk hoger zijn dan de netto bijtelling voor een elektrische auto.

Voordelen van een elektrische auto

  • Lagere bijtelling: Elektrische auto's hebben een lager bijtellingspercentage dan brandstofauto's, wat kan resulteren in lagere maandelijkse kosten.
  • Betere milieuprestaties: Elektrische auto's stoten geen CO2 uit tijdens het rijden, wat bijdraagt aan een beter milieu en helpt klimaatverandering tegen te gaan.
  • Belastingvoordelen: In veel landen zijn er belastingvoordelen en subsidies beschikbaar voor eigenaren van elektrische auto's, waardoor de kosten verder kunnen worden verlaagd.
  • Lagere onderhoudskosten: Elektrische auto's hebben over het algemeen minder bewegende onderdelen dan brandstofauto's, wat kan resulteren in lagere onderhouds- en reparatiekosten op de lange termijn.

Al met al is de bijtelling voor brandstofauto's in 2024 hoger dan die voor elektrische auto's. Dit kan een belangrijke factor zijn bij het maken van een keuze voor een nieuwe auto, vooral als je rekening wilt houden met de kosten op lange termijn en het milieu.

Voertuig Fiscale waarde Bijtelling Netto bijtelling per maand
Elektrische auto €40.000 16% €277,28
Brandstofauto €40.000 22% €162,44

Wat zijn de geldigheidsduur en voordelen van bijtellingspercentage?

Het bijtellingspercentage is 60 maanden geldig voor een auto, beginnend vanaf het moment dat het kenteken op naam wordt gesteld. Dit betekent dat als je in 2024 een volledig elektrische auto kiest, je vijf jaar lang kunt profiteren van een voordelig bijtellingspercentage. Dit kan aanzienlijke besparingen opleveren in vergelijking met brandstofauto's.

De geldigheidsduur van het bijtellingspercentage biedt stabiliteit en zekerheid voor zakelijke rijders. Je weet precies hoe lang je kunt profiteren van de lagere bijtellingstarieven en kunt je financiële planning daarop afstemmen.

Daarnaast biedt het voordelige bijtellingspercentage voor elektrische auto's ook ecologische voordelen. Elektrische auto's stoten immers minder CO2 uit dan brandstofauto's, waardoor ze bijdragen aan een schonere en duurzamere toekomst. Door te kiezen voor een elektrische auto en te profiteren van het lagere bijtellingspercentage, kun je dus niet alleen besparen op kosten, maar ook een positieve impact hebben op het milieu.