Berekenen.nl
Geplaatst op 18 maart

Hoogste inkomens hebben het vaakst een stekkerauto

Duurzame mobiliteit, lagere bijtelling EV en de bewustwording van het milieu spelen hierbij een grote rol. In 2021 bezat 1,4 procent van de autobezitters een stekkerauto, wat een significante toename laat zien ten opzichte van voorgaande jaren. Een opvallend feit is dat 77 procent van de eigenaren van stekkerauto's mannen zijn.

Het bezit van een stekkerauto blijkt het hoogst te zijn in de leeftijdsgroep van 40 tot 60 jaar, waar ruim 1,9 procent van de autobezitters een stekkerauto heeft. Dit laat zien dat deze leeftijdsgroep zich bewust is van duurzame mobiliteit en een actieve rol speelt in de transitie naar een groenere samenleving.

Daarnaast is het opvallend dat het autobezit en het stekkerautobezit lager is onder 60-plussers, waar slechts 1,1 procent van de autobezitters een stekkerauto heeft. Aan de andere kant is het autobezit onder de jongere generaties het laagst, met 36,5 procent van de 40-minners die een auto bezitten en 1,1 procent van hen die een stekkerauto heeft.

Naast het feit dat stekkerauto's populair zijn onder de hoogste inkomensgroepen, blijkt ook dat meer dan de helft van de huishoudens met een stekkerauto ook nog een auto bezit die rijdt op fossiele brandstof. Dit laat zien dat hoewel er een groei is in duurzame mobiliteit, er nog steeds ruimte is voor verdere verduurzaming in autobezit.

Deze cijfers laten zien dat duurzame mobiliteit, zoals het bezit van een stekkerauto, sterk verbonden is met inkomen. Het stimuleren van duurzame mobiliteit onder alle inkomensgroepen blijft dan ook een belangrijke uitdaging voor de overheid en andere betrokken partijen.

Autobezit en stekkerautobezit naar leeftijdsgroep

Mensen van 40 tot 60 jaar hebben het vaakst een eigen auto, waarbij ruim 55 procent van hen een auto bezit.

Het bezit van een stekkerauto is ook het hoogst onder deze leeftijdsgroep, met 1,9 procent van de autobezitters die een stekkerauto bezitten.

Onder 60-plussers is zowel het autobezit als het stekkerautobezit lager, met 1,1 procent van de 60-plussers met een auto die een stekkerauto bezitten.

Onder 40-minners is het autobezit het laagst, waarbij 36,5 procent van hen een auto bezit en 1,1 procent van de autobezitters een stekkerauto heeft.

Autobezit en stekkerautobezit naar huishoudinkomen

Uit gegevens van het CBS blijkt dat het autobezit en stekkerautobezit sterk samenhangt met het huishoudinkomen. In 2021 had maar liefst 85,1 procent van de huishoudens met de hoogste inkomens een auto. Van deze huishoudens had 3,5 procent een stekkerauto, waarmee zij bijdragen aan duurzame mobiliteit en milieuvriendelijkere vormen van transport.

Aan de andere kant had slechts 41,7 procent van de huishoudens met de laagste inkomens een auto. Van deze huishoudens had slechts 0,6 procent een stekkerauto. Dit laat zien dat het autobezit en stekkerautobezit sterk samenhangt met financiële mogelijkheden en toegang tot duurzame mobiliteit.

Het is interessant om op te merken dat van alle stekkerauto's van particulieren maar liefst 62,7 procent in eigendom was van huishoudens met het hoogste inkomen. Dit benadrukt dat duurzaamheid en milieuvriendelijkheid vaak hand in hand gaan met hogere inkomens en meer financiële draagkracht.

Percentage huishoudens met een stekkerauto per gemeente

Het percentage huishoudens met een stekkerauto verschilt ook per gemeente. De gemeenten Rozendaal, Laren en Blaricum staan bovenaan de lijst, met respectievelijk 5,8 procent, 4,8 procent en 4,5 procent van de huishoudens die een stekkerauto bezitten. Deze gemeenten hebben vaak hogere inkomens en worden gekenmerkt door een sterke interesse in duurzame mobiliteit.

In contrast, behoort Heerlen tot de gemeenten met het laagste percentage huishoudens met een stekkerauto, namelijk 0,7 procent. Andere gemeenten zoals Pekela en Brunssum hebben een vergelijkbaar laag percentage van 0,8 procent. Over het algemeen ligt het percentage huishoudens met een stekkerauto tussen de 1 en 2 procent in de meeste gemeenten.

Gemeente Percentage huishoudens met een stekkerauto
Rozendaal 5,8%
Laren 4,8%
Blaricum 4,5%
Heerlen 0,7%
Pekela 0,8%
Brunssum 0,8%

Autobezit en stekkerautobezit naar gemeenten

Het bezit van een stekkerauto verschilt sterk per gemeente in Nederland. Uit recent onderzoek is gebleken dat het percentage huishoudens met een stekkerauto het hoogst is in de gemeenten Rozendaal, Laren en Blaricum. In Rozendaal bezit maar liefst 5,8 procent van de huishoudens een stekkerauto, gevolgd door Laren met 4,8 procent en Blaricum met 4,5 procent.

Aan de andere kant van het spectrum vinden we de gemeente Heerlen, waar in verhouding de minste huishoudens een stekkerauto bezitten, namelijk slechts 0,7 procent. Ook de gemeenten Pekela en Brunssum scoren laag, met respectievelijk 0,8 procent aan huishoudens met een stekkerauto.

In de meeste Nederlandse gemeenten ligt het percentage huishoudens met een stekkerauto tussen de 1 en 2 procent. Dit toont aan dat het autobezit en stekkerautobezit sterk afhankelijk zijn van de lokale omstandigheden en mogelijkheden. Gemeenten kunnen daarom een belangrijke rol spelen in het stimuleren van duurzame mobiliteit en het vergroten van het stekkerautobezit binnen hun gemeente.