Berekenen.nl
Geplaatst op 16 september

Wat is stopafstand?

Wat is stopafstand?

De stopafstand is de lengte van de weg die een voertuig aflegt nadat een bestuurder het signaal krijgt om te stoppen. De stopafstand is de som van de reactieweg en de remweg. De reactieweg is de afstand die een voertuig aflegt tussen het moment dat de bestuurder het signaal krijgt om te stoppen en het moment dat daadwerkelijk geremd wordt.

Snelheid en stopafstand

Voor de verkeersveiligheid van iedereen is het van belang dat de bestuurder van een motorvoertuig zijn snelheid aanpast aan de omstandigheden om ongelukken te voorkomen. De snelheid van zijn voertuig bepaalt samen met de remvertraging en de reactietijd, de stopafstand. De toegestane maximumsnelheid wordt bepaald door verkeersregels. De veilige snelheid te plaatse kan lager zijn en wordt bepaald door de omstandigheden. De voorgeschreven of geadviseerde maximum snelheden worden aangegeven met verkeersborden.

Door slechte weersomstandigheden , zoals bij slecht zicht door mist, zware regenval of gladheid, neemt bij gelijkblijvende beginsnelheid de benodigde stopafstand toe. Om toch tijdig te kunnen stoppen, zal de snelheid waarmee gereden wordt verlaagd moeten worden. Op een smalle, onoverzichtelijke weg in een woonwijk kan een bestuurder uit veiligheidsoverwegingen voor een lagere snelheid kiezen dan volgens de algemene regels binnen de bebouwde kom is toegestaan. Onder gunstige omstandigheden zullen sommige bestuurders geneigd zijn om de maximumsnelheid te overschrijden, zoals op een autosnelweg in het weekend als er weinig verkeer op de weg is, omdat zijn van mening zijn dat daardoor de verkeersveiligheid niet afneemt.

Online stopafstand berekenen

Ben je benieuwd naar de stopafstand die jij hebt als je met je auto 50 km per uur rijdt? Of als je op een bromfiets zit en je ineens moet remmen als er een kind oversteekt? Je kunt online de stopafstand berekenen, voor zowel de auto als voor een bromfiets of een ander (motor) voertuig. Het is belangrijke informatie, waarmee je een beter beeld krijgt van hoeveel afstand je moet houden en wanneer je moet remmen om gevaarlijke situaties (met letsel) te voorkomen.