Berekenen.nl

berekening reiskosten 2023 met 0,21 ct/lkm

hallo, is er ook een rekentool waar met € 0,21 gerekend wordt?

Vraag gesteld door: Annika
Reageer jij op deze vraag?

Willem: Deze berekentool rekent nu met de kilometervergoeding van €0,21 (2023). www.berekenen.nl/auto/reiskosten-berekenen