Berekenen.nl
Geplaatst op 12 december

Wettelijke rente per 1 januari 2015 omlaag naar 2 procent

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie is van mening dat de wettelijke rente op die manier beter aansluit bij het huidige financiële klimaat en de overige vergoedingen die er gelden. De wettelijke rente is alleen van toepassing op consumententransacties. Voor zakelijke transacties geldt de wettelijke handelsrente, die hier los van staat. Het percentage van 8,25% per jaar aan wettelijke handelsrente blijft ongewijzigd.

Schade door vertraagde betaling

De wettelijke rente is van toepassing op vertraagde betalingen van geldsommen, om de schade die hieruit voortvloeit te compenseren. Op het moment dat een consument een rekening niet betaalt of er niet in slaagt om een rekening te innen is het mogelijk om de wettelijke rente bij de schuldenaar in rekening te brengen. Het is de overheid die de wettelijke rente vaststelt. De wettelijke rente wordt berekend aan de hand van de tijd die de schuldenaar in verzuim verkeert en loopt daardoor steeds verder op.

Wettelijke rente berekenen

Heeft u zelf een acceptgiro ontvangen inclusief de wettelijke rente en wilt u deze berekenen, om na te gaan of het bedrag klopt? Of staat er een betaling uit en wilt u die inclusief de wettelijke rente bij de schuldenaar in rekening brengen? In de beide gevallen kunt u online de wettelijke rente berekenen. Op die manier zorgt u er eenvoudig voor dat u precies weet welk bedrag u extra in rekening mag brengen. Houd dus goed rekening met het verschil tussen de particuliere wettelijke rente en de zakelijke wettelijke handelsrente die van toepassing is, aangezien dit tot behoorlijke verschillen kan leiden.