Berekenen.nl
Geplaatst op 1 februari

Wat is wettelijke rente en hoe werkt het?

Bijna iedere ondernemer krijgt er wel mee te maken. Als het nu niet is, is het wel de komende jaren. Het is namelijk erg vervelend als de debiteur in gebreke blijft. Dit is erg vervelend omdat je als ondernemer hierdoor in onzekerheid blijft over de betaling. Maar ook omdat je rente misloopt, die je anders van de bank had kunnen krijgen.

Wat is wettelijke rente?

Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen van iemand die een betalingsachterstand heeft.  Let wel op, er zijn namelijk twee soorten wettelijke rente. De eerste is de wettelijke rente voor handelstransacties. Dit is de wettelijke rente voor alle transacties tussen ondernemingen en overheidsinstanties, of tussen ondernemingen en overheidsinstanties onderling. De tweede is de wettelijke rente voor niet-handelsacties. Dit is de wettelijke rente voor alle transacties waarbij een particulier of consument betrokken is.

Hoeveel is wettelijke rente?

Over de gehele periode dat de schuldenaar in verzuim is, is hij wettelijke rente verschuldigd. Een voorbeeld hiervan is dat er een overeenkomst is dat de schuldenaar 1 maart moet betalen. De schuldenaar pas op 1 mei betaald betekent dat de schuldenaar van 2 maart tot en met 1 mei in verzuim is. Over die periode moet hij dan ook wettelijke rente betalen.

Wettelijke handelsrente

De wettelijke handelsrente is van toepassing op achterstallige betalingen tussen ondernemingen, maar ook bij handelsovereenkomsten met de overheid. Daarnaast kunnen natuurlijk personen die handelen als ZZP’er ook de wettelijke rente doorberekenen. De wettelijke handelsrente wordt bepaald op basis van de renteberichten van de Europese Centrale bank. Deze renteberichten worden elk half jaar bijgewerkt. De actuele handelsrente kun je gemakkelijk vinden op de website van de Rijksoverheid. Op dit moment is de wettelijke handelsrente 8%.

Verschil tussen wettelijke rente en wettelijke handelsrente

Sinds 1 december 2002 wordt er onderscheid gemaakt tussen de wettelijke rente die gelden bij transacties tussen ondernemingen en of overheidsinstanties, en de gewone wettelijke rente. Deze rente geldt voor alle transacties die geen handelstransacties zijn. Niet handelstransacties en wordt ook wel consumentenrente genoemd.

Wettelijke rente bij de consumententransacties

De wettelijke rente bij niet-handelstransacties kan ook elk half jaar worden gewijzigd. Deze rente blijft over het algemeen stabieler dan de wettelijke handelsrente. Elk verhoging of verlaging van de wettelijke rente bij consumententransacties wordt bovendien beperkt tot een maximaal verschil van twee procent ten op zichte van het vorige rentepercentage. Deze rentes worden bij Algemeen Maatregel van Bestuur vastgesteld en worden vervolgens gepubliceerd in het Staatsblad. De hoogte van de consumentenrente is op dit moment vastgesteld op 2% rente.

Hoe kan je precies wettelijke rente berekenen?

Zoals veel mensen zeggen kan het berekenen van de wettelijke rente erg lastig zijn en dat is het ook. Zeker wanneer de betaling lange tijd onbetaald blijft. Zo moet je rekening houden met schrikkeljaren, maar ook met de berekening van rente op rente. Er is wel een makkelijke tool die wij hebben ontwikkeld waarbij je makkelijk de wettelijke rente kan berekenen. Berekenen hier je wettelijke rente.