Berekenen.nl

berekenen v/d rente over schadeverhoeding

Hoe bereken ik de wettelijke rente over de som die de rechter mij heeft moeten toezeggen? Waaronder valt deze som?

Vraag gesteld door: Svetlana
Reageer jij op deze vraag?