Berekenen.nl

inkoopfactuur € 544,50 inclusief btw

omreken factor = 2

Vraag gesteld door: henk
Reageer jij op deze vraag?

Mark: Ik snap de vraag niet Henk. Je wilt de verkoopprijs weten als je een omrekenfactor 2 aanhoudt?

Dat is dan 544,95 gedeeld door 1,21 en dan keer twe. Dat is € 900,74