Berekenen.nl
Geplaatst op 22 februari

Thuis wonen tot 27ste heeft geen gevolgen voor uitkering ouders

Vanaf 1 januari dit jaar kunnen jongeren tot 27 jaar thuis blijven wonen zonder negatieve gevolgen voor de uitkering van ouders of de mensen bij wie ze in wonen. Hiervoor is de Participatiewet aangepast. Het werkt goedkoop in ongeveer 100 Apeldoornse huishoudens. Wethouder Sunita Biharie is daar blij mee: "Dat jongeren langer thuis kunnen blijven wonen zonder te korten op de uitkering, is om meerdere redenen positief."

Tot 1 januari 2023 was de grens van de zogenaamde kostendelingsnorm 21 jaar. In de kostendelende norm wordt ervan uitgegaan dat jongeren vanaf een bepaalde leeftijd meebetalen aan het huishouden, omdat ze een eigen inkomen kunnen hebben. Met de wetswijziging is de grens nu veranderd naar 27 jaar. Het doel is om verdere problemen voor bijstandsgezinnen te voorkomen. Of dat jongeren gedwongen worden hun huis te verlaten en dakloos worden.

De gemeente Apeldoorn heeft de woonsituatie van alle huishoudens met een bijstandsuitkering opnieuw beoordeeld. In Apeldoorn wonen ongeveer 100 huishoudens met jongeren van 21-27 jaar. Vaak zijn dit kinderen, maar het kunnen ook andere thuiswonende jongeren zijn. De financiële situatie van deze huishoudens verbetert nu. Alle betrokken partijen zijn onlangs op de hoogte gesteld van de wijzigingen.

Stressvol

Wethouder Biharie: “Voor wie kampt met geldzorgen was het heel stressvol als de 21e verjaardag van een thuiswonende jongere – vaak je eigen kind – zou leiden tot een verlaging van de uitkering. Gelukkig is de grens nu verhoogd naar 27 jaar. Het is erg moeilijk voor jongeren om woonruimte te vinden. En jongeren kunnen nog leren en hebben ruimte nodig om zich daarop te richten. Al met al is het heel positief dat jongeren nu langer thuis kunnen blijven wonen zonder financiële consequenties.”

Armoede aanvalsplan

De gemeente Apeldoorn doet er alles aan om armoede tegen te gaan. Met behulp van diverse lokale regelingen en het maken van een plan om de armoede aan te pakken. In dit plan staat wat de gemeente Apeldoorn nog meer kan doen om alle inwoners te ondersteunen. Wethouder Biharie: “Het doel is dat alle Apeldoorners een normaal leven kunnen leiden en in hun eigen behoeften kunnen voorzien. Dat iedereen de kans krijgt om echt mee te doen in onze samenleving. Dat geldt voor volwassenen en zeker voor kinderen en jongeren die in armoede opgroeien.

Online uitkering berekenen

Je kunt online een uitkering berekenen, zodat je eenvoudig na kunt gaan wat je kunt verwachten. Je kunt een uitkering berekenen in het geval van werkloosheid, in het geval van de pensioenleeftijd of voor op het moment dat je arbeidsongeschikt wordt. De berekening van de uitkering kost je slechts een paar minuten, terwijl het je aan de andere kant veel duidelijkheid zal opleveren.