Berekenen.nl
Geplaatst op 21 april

Yarden heeft financiële problemen: uitvaartverzekeraar in nood

Uitvaartverzekeraar Yarden zit in de financiële problemen. Dat schrijft het Financieele Dagblad op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf heeft toegegeven dat de solvabiliteit onder druk staat, maar zegt erbij dat er geen problemen zijn met de liquiditeit.

De verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemde vermogen zou tot 120 procent zijn gedaald. In 2016 was dit nog 159 procent, waarmee het deel vreemd vermogen ten opzichte van het eigen vermogen flink zou zijn toegenomen.

Solvabiliteit is flink gedaald

Yarden laat de krant weten dat de solvabiliteit inderdaad lager ligt dan een paar jaar geleden. Dat heeft volgens de verzekeraar te maken met de opbouw van de eigen portefeuille, net als met de lage rente en de SII-regelgeving die voor het bedrijf ongunstig uitpakt.

Volgens Yarden wordt er gewerkt aan het verbeteren van de solvabiliteit en is er tot dat moment geen sprake van grote problemen. Wel zou het bedrijf werken aan de verkoop van de verzekeringstak, waardoor er mogelijk toch wat zaken gaan veranderen.

Solvabiliteit berekenen met negatief eigen vermogen

Je kunt online de solvabiliteit berekenen. Dat kan, zoals bij Yarden, bij een positief eigen vermogen, maar ook op basis van een negatief eigen vermogen. De berekening komt er dan iets anders uit te zien, iets waar we in de tool natuurlijk rekening mee houden. Op die manier kun je online eenvoudig een berekening maken van de solvabiliteit. Dat kun je doen voor Yarden, net als voor andere bedrijven waarvan je wilt weten hoe het eigen vermogen en vreemde vermogen zich tot elkaar verhouden.