Berekenen.nl

Hoe reken je de omgekeerde solvabiliteit uit?

Stel de bank is bereid om een deel te financieren maar met een minimale eis, dat het solvabiliteitspercentage 155% moet zijn. In principe moet ik er achter zien te komen hoeveel vreemd vermogen er extra kan worden aangetrokken, uitgaande van de minimale eis van de bank.

Vraag gesteld door: Lisanne
Reageer jij op deze vraag?

Danny: De formule van solvabiliteit heeft niet alleen met vreemd vermogen te maken, maar juist de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. Wanneer je uitgaat van een solvabiliteit van 155% dan weet je dat als je 100% deelt door 155% dat je 64,5% eigen vermogen moet hebben en 35,5% vreemd vermogen. Als voorbeeld.

Je wilt € 10.000 lenen. Dan deel je dit bedrag door 35,5 en vemenigvuldig je dit met 64,5. Dan krijg je als antwoord €18.169,-. Dat is het bedrag aan eigen vermogen dat de bank wil zien als zij een solvabiliteitspercentage van 155% hanteren.