Berekenen.nl

Als je eigen vermogen in de min staat hoe is dan je liquiditeit?

Ik kan in het vlak eigen vermogen kan ik geen negatief getal invullen al is dit bij mijn bedrijf wel het geval. Ik neem aan dat de solvabiliteit erg slecht is als je eigen vermogen al in de min is maar hoe noteer in dit dan? Het eigen vermogen is : -2147164 en het vreemd vermogen is: 8584362

Vraag gesteld door: Carline
Reageer jij op deze vraag?