Berekenen.nl

Wiskunde

Hoeveel is de som van het product en het guotiënt van 12,5 en 2,5

Vraag gesteld door: Hoidoei
Reageer jij op deze vraag?

Danny: Dat is een quotiënt van 5. Het deeltal is 12,5 en de deler is 2,5.