Berekenen.nl

Geen vraag

Het voorbeeld berekent de CW niet de NCW

Vraag gesteld door: Jerry
Reageer jij op deze vraag?