Berekenen.nl

Ik heb gehoord dat kinderalimentatie in 2014 nog wel aftrekbaar is, maar in 2015 niet meer. Wat ga ik hiervan merken?

Vraag gesteld door: Marc
Reageer jij op deze vraag?

Danielle: Beste Marc. Het klopt dat kinderalimentatie in 2015 niet meer fiscaal aftrekbaar is zoals voorheen. Kinderalimentatie was voorheen een buitengewone lastenaftrek. De wijzigingen zijn ingrijpend. Het kindgebonden budget wordt verhoogd (dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderen door de overheid net als de kinderbijslag). Dit kindgebonden budget is inkomensafhankelijk. Wanneer de ontvanger van de kinderalimentatie onder een bepaalde inkomens- en vermogensgrens komt, heeft deze recht op het kindgebonden budget. Door deze tegemoetkoming is er een lagere behoefte aan kinderalimentatie en in sommige gevallen kan dit zelfs helemaal vervallen. De alimentatiebetaler kan de kinderalimentatie niet meer aftrekken en hierdoor verlaagt de draagkracht (dit heeft invloed op de hoogte van de te betalen kinderalimentatie, de draagkracht laat zien hoeveel geld er beschikbaar is om kinderalimentatie te betalen). Je zou dus advies kunnen inwinnen wat er voor jou gaat veranderen. Misschien kan je wel verlaging van de kinderalimentatie aanvragen. Voor meer informatie kan je deze website bekijken http://www.verder-online.nl/wet-hervorming-kindregelingen-in-werking-1-januari-2015.