Berekenen.nl
Geplaatst op 1 april

Kritiek op huurverhoging 2024

Lokale huurdersorganisaties hebben kritiek geuit op de maximale huurverhoging van sociale huurwoningen. Huurdersorganisaties zijn van mening dat de huurverhoging omlaag moet, gezien de toenemende moeilijkheden voor huurders om rond te komen. De Woonbond steunt deze kritiek en roept huurdersorganisaties op om niet zomaar in te stemmen met de voorgestelde huurverhogingen van corporaties.

Woonminister Hugo de Jonge heeft aangekondigd dat de huurprijzen in de sociale sector vanaf 1 juli 2024 maximaal 5,8 procent mogen stijgen, gelijk aan de gemiddelde loonontwikkeling van afgelopen jaar. Met woningcorporaties is afgesproken om een half procent onder deze loonontwikkeling te blijven. De Woonbond zet zich de komende weken in om alle huurders uitgebreid te informeren over de huurverhogingen die op 1 juli worden doorgevoerd. Voor de vrije sector hangt de maximale huurverhoging nog af van twee wetsvoorstellen die binnenkort behandeld worden in de Tweede Kamer. Verhuurder Vesteda heeft aangekondigd om de huurverhoging zelf te maximeren op 4 procent vanaf 1 juli.

Impact van kritiek op huurverhoging op huurders

De kritiek op de huurverhoging in 2024 heeft een directe impact op huurders. Veel huurders hebben al moeite om de huur te kunnen betalen en een huurverhoging kan deze situatie nog moeilijker maken. De stijgende huurprijzen dwingen huurders om steeds meer te bezuinigen op andere uitgaven, zoals voeding en gezondheidszorg. Dit heeft gevolgen voor de financiële situatie en leidt tot een grotere kwetsbaarheid. Huurders hebben vaak minder mogelijkheden om te sparen voor noodgevallen, waardoor het risico op betalingsachterstanden en huisuitzettingen toeneemt.

Met name huurders die al in armoede leven, worden extra hard getroffen door de huurverhogingen. Zij hebben al moeite om rond te komen en een huurverhoging kan ervoor zorgen dat zij nog dieper in de financiële problemen terechtkomen. Het behouden van betaalbare huisvesting voor alle huurders is dan ook een centraal punt van kritiek op de huurverhoging 2024.

Kritiek op huurverhoging door woningcorporaties

Naast huurdersorganisaties uiten ook verschillende woningcorporaties kritiek op de voorgestelde huurverhoging in 2024. Veel van deze woningcorporaties leggen het maximale huurverhogingspercentage zonder enige concessie op tafel. Dit heeft geleid tot ontevredenheid bij zowel de Woonbond als huurdersorganisaties.

Er wordt opgeroepen tot een constructief overleg tussen woningcorporaties, huurdersorganisaties en de overheid om tot een lagere huurverhoging te komen. Het belang van betaalbare huurwoningen wordt hierbij als voornaamste argument naar voren gebracht.

Een uitzondering is verhuurder Vesteda, die ervoor heeft gekozen om de huurverhoging te beperken tot maximaal 4 procent. Dit besluit is genomen met als doel om duidelijkheid te scheppen en de huurverhogingen beheersbaar te houden. Het Vesteda Platform, een koepel van huurdersorganisaties, is positief over dit besluit en hoopt op bredere steun binnen de sector.

Om de huurmarkt stabiel en eerlijk te maken, wordt er gepleit voor een consistent huurprijsbeleid met één wettelijke systematiek die voor de komende tien jaar vastligt. Dit geeft huurders en woningcorporaties duidelijkheid en zorgt voor een eerlijke verdeling van de woonlasten.

Woningcorporatie Kritiek op huurverhoging
Woningcorporatie A Woningcorporatie A uit zorgen over de betaalbaarheid van huurwoningen en pleit voor een lagere huurverhoging.
Woningcorporatie B Woningcorporatie B vindt dat de maximale huurverhoging te hoog is en roept op tot meer overleg tussen alle betrokken partijen.
Woningcorporatie C Woningcorporatie C benadrukt het belang van betaalbare huurwoningen en vraagt om een consistente systematiek voor het bepalen van de huurverhoging.

Toekomstige ontwikkelingen en wetgeving

In de vrije huursector is de maximale huurverhoging afhankelijk van twee wetsvoorstellen die momenteel worden behandeld in de Tweede Kamer. Het demissionaire kabinet werkt aan een wetsvoorstel waarin een maximale huurverhoging van 6,8 procent wordt voorgesteld. Ondertussen heeft verhuurder Vesteda ervoor gekozen om de huurverhoging te beperken tot maximaal 4 procent. Dit beleid wordt gevoerd om de woningen betaalbaar te houden en huurders consistentie te bieden.