Berekenen.nl

Schuine ramen die in/naar een punt looen

Hoe meet ik een overgordijn op voor ramen die schuin zijn van boven? Gebruik makend van één-plooi systeem op rails.

Vraag gesteld door: Bep
Reageer jij op deze vraag?

Mirjam: Wat bedoel je precies. Je kunt toch precies de afstand meten hoe je de gordijnen wilt laten hangen?