Berekenen.nl
Geplaatst op 19 mei

Gemiddelde uitstoot van CO2 door nieuwe personenauto’s in 2017 toegenomen

De gemiddelde uitstoot aan CO2 door nieuwe personenauto’s is in 2017 voor het eerst sinds jaren weer toegenomen. Dat is opvallend, omdat er de laatste jaren juist sprake was van een stabiele daling. Auto’s stootten ieder jaar een beetje minder CO2 uit, maar daar lijkt nu een einde aan gekomen.

Dat betekent in de praktijk dat personenauto’s gemiddeld vervuilender zijn dan een jaar geleden. tenminste, als we uitgaan van de nieuwe auto’s zoals die werden verkocht natuurlijk. Gemiddeld genomen stootten nieuwe auto’s vorig jaar 112 gram CO2 per kilometer uit. Een jaar eerder was dat nog 102 gram per kilometer.

Toename na een eerdere daling

De plotselinge stijging is opvallend, nadat er eerder juist sprake was van een daling. Aan de andere kant lijkt het te maken te hebben met het wegvallen van fiscale voordelen voor zakelijke rijders. Lange tijd leidde een lagere uitstoot tot een lagere bijtelling. Die korting geldt nu alleen nog voor volledig elektrische auto’s. Het lijkt autofabrikanten daarom minder belangrijk te zijn geworden dat de nieuwe auto’s weinig CO2 uitstoten.

Gemiddelde en gewogen gemiddelde berekenen

Wil je zelf het gemiddelde berekenen of een berekening maken van het gewogen gemiddelde? Dat laatst verdient extra aandacht. Net als bij de berekening van de gemiddelde uitstoot door personenauto’s is het belangrijk om uit te gaan van de relatieve invloed van categorieën op het totaal. Is een bepaalde invloed belangrijker dan de andere? Het is mogelijk om daar bij de berekening van het gewogen gemiddelde meer ‘gewicht’ aan te geven. Op die manier telt die invloed zwaarder mee voor de berekening van het uiteindelijke gewogen gemiddelde dat de uitkomst vormt.