Berekenen.nl
Geplaatst op 14 oktober

Tilburg University moet 58 fte schrappen

Ondanks de 58fte waar Tilburg University afscheid van zal moeten nemen, zal het aantal gedwongen ontslagen volgens de universiteit meevallen. Dat blijkt uit het nieuwe gepresenteerde reorganisatieplan, genaamd BEST. De bezuinigingen komen overeen met de eerdere plannen en moeten ervoor zorgen dat de huisvesting en subsidies zo’n 1,5 miljoen euro minder gaan kosten. Er komt daardoor meer geld vrij voor het onderwijs en onderzoek, waardoor er 80 fte aan docenten en promovendi bij kan komen.

Nieuwe organisatie met 611,43 fte

Per 1 januari 2016 gaat Tilburg University werken op basis van een nieuwe organisatie, waarbij er sprake is van in totaal 611,43 fte. Dat betekent dat er ruimte is voor 57,61 fte minder dan op dit moment het geval is. In het plan staat dat de universiteit er alles aan zal doen om het aantal gedwongen ontslagen tot het minimum te beperken. De universiteit gaat werknemers die het betreft bijvoorbeeld begeleiden om een andere functie binnen of buiten de eigen organisatie te vinden. Daarnaast krijgen de medewerkers op dit gebied medezeggenschap, om de reorganisatie op een nette manier te laten verlopen en zo min mogelijk mensen in de problemen te brengen.

Online fte berekenen

Wil je zelf het aantal fte berekenen dat een organisatie nodig heeft of heeft werken? Je kunt online het aantal fte berekenen, je hebt daar slechts enkele gegevens voor nodig. Een fte is het voltijds equivalent van verschillende functies. Werken er 3 mensen in part-time, gedurende 50% van de reguliere werkweek? Dan is er sprake van 1,5 fte. Iemand die fulltime werkt binnen een bedrijf vormt een fte. Je kunt online fte berekenen om na te gaan hoe je eigen organisatie of een ander bedrijf hier mee omgaat.