Berekenen.nl

Er staat steeds dat je het werkelijke aantal moet invullen. Maar wat wordt hiermee bedoeld?

Vraag gesteld door: Gert
Reageer jij op deze vraag?

Team Berekenen.nl: Beste Gert. Bedankt voor je vraag. Om de frequentie te kunnen berekenen, wil je weten hoe vaak iets voorkomt in een bepaalde groep en dit binnen een bepaalde tijd. Stel, jij wilt weten wat het slagingspercentage is van een VMBO school in een bepaald schooljaar. Hierbij is het werkelijke aantal het aantal geslaagde leerlingen in dit schooljaar. Het totale aantal is in dit geval alle leerlingen die het examen hebben afgelegd. Een ander voorbeeld is het aantal werkzame personen in Nederland. Hierbij wordt uitgegaan van de personen tussen de 15 tot 65 jaar die voor minimaal 12 uur per week werken en die hiervoor betaald krijgen. Dit aantal is 7,3 miljoen mensen. Het aantal werkzame personen is het werkelijke aantal. De totale bevolking is het totale aantal. Hopelijk kan je hier verder mee. Succes! Groet, Team Berekenen.nl