Berekenen.nl
Geplaatst op 30 augustus

Windparken wekken teleurstellend weinig energie op

De opbrengst van windmolens valt in de praktijk echter vaak tegen, zo blijkt uit onderzoek van het Max Planckinstituut. Het lijkt wat dat betreft van belang om nog eens kritisch naar het gebruik van windmolens te kijken. We dienen in Nederland meer duurzame energie op te wekken, al is het natuurlijk van belang dat we dat op een zo efficiënt mogelijke manier doen.

Opbrengst lager dan gedacht

De opbrengst van veel windmolens ligt in veel gevallen veel lager dan in eerste instantie gedacht, er blijft in de praktijk vaak minder dan de helft over van wat een windmolen op zou kunnen wekken. Bij de grote windparken is het verlies het grootst, uit het onderzoek blijkt dat er in veel gevallen maar een vijfde van de geprognotiseerde opbrengst overblijft. Hoe het komt dat veel van de potentie verloren gaat is op dit moment niet goed duidelijk. Feit is wel dat we meer kritisch naar windenergie zullen moeten kijken, willen we daar gebruik van maken om meer duurzame energie op te wekken in Nederland.

Online energie berekenen

Wil je zelf je contract voor energie berekenen en nagaan of het de moeite waard is om over te stappen naar een energieleverancier die gebruik maakt van (Nederlandse) windenergie? Je kunt online je energie berekenen en nagaan wat je ten opzichte van je huidige contract kunt besparen. Blijkt dat je een voordeliger contract af kunt sluiten? De nieuwe energieleverancier zorgt voor het opzeggen van je oude contract. Je kunt wat dat betreft online je energie berekenen en gemakkelijk tot honderden euro’s  besparen, zonder dat je daar aan de andere kant veel tijd en moeite in hoeft te steken.