Berekenen.nl
Geplaatst op 21 december

Vanaf 1 januari lagere energierekening door verruimd prijsplafond

Vanaf 1 januari 2023 geldt het energieprijsplafond voor alle huishoudens en overige kleinverbruikers. Voor gas geldt een maximumprijs van 1,45 euro per kubieke meter tot een verbruik van 1200 kubieke meter. De grensprijs van elektriciteit wordt verlaagd naar 0,40 euro per kWh en het maximale verbruik wordt verhoogd naar 2900 kWh. Voor energieverbruik boven het plafond betalen huishoudens en andere kleinverbruikers de prijs volgens het energiecontract. In november en december van 2022 krijgen huishoudens een vaste korting van 190 euro per maand op hun elektriciteitsrekening.

Voordeliger plafond elektriciteit

Ter voorbereiding op het tijdelijke prijsplafond heeft het kabinet besloten dat de grensprijs van elektriciteit daalt naar 0,40 euro per kilowattuur. Vroeger was dat € 0,70. Daarnaast wordt het elektriciteitsverbruik onder het prijsplafond verhoogd van 2400 kWh naar 2900 kWh. Hierdoor blijft het grootste deel van het elektriciteitsverbruik onder het plafond en betalen huishoudens en andere kleinverbruikers er minder voor. Bij deze invulling blijft de prikkel voor energie besparen bestaan ​​en sluit het plafond beter aan bij woningen die verwarmen met een (hybride) warmtepomp en dus meer elektriciteit en minder gas verbruiken.

Het maximum prijsplafond bedrag geldt voor variabele leveringspercentages, inclusief energiebelasting en BTW. In 2023 wint het gemiddelde consumentenhuishouden in totaal circa 2.500 euro aan het prijsplafond. In 2021 had een gemiddeld huishouden 1.200 m3 gas en 2.
60 kWh elektriciteit.

Kleinverbruikers

Het prijsplafond geldt voor alle kleinverbruikers. Naast huishoudens geldt dit ook voor zelfstandigen, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en enkele kleine van het mkb. Ook ontwikkelt het kabinet een gericht vergoedingenstelsel voor energie-intensieve mkb-bedrijven.

Warmte

Ook huishoudens aangesloten op het warmtenet profiteren van het prijsplafond. Het tarief is gekoppeld aan het plafond van de gasprijs en bedraagt ​​47,39 euro per gigajoule warmte. Het verbruik waarop het prijsplafond van toepassing is en de toepassing van het warmtenet-plafond worden de komende tijd nader bepaald. Omdat het prijsplafond niet zo goed werkt bij huishoudens met blokverwarming, waarbij meerdere huishoudens op één aansluiting zijn aangesloten zoals in een appartementencomplex, onderzoekt het kabinet ook of er alternatieve manieren zijn om hen in dezelfde mate te ondersteunen.

Vaste korting in november en december

Het prijsplafond wordt op 1 januari 2023 vastgesteld. Om huishoudens te helpen krijgen huishoudens en andere kleinverbruikers in het begin van de winter in november en december 2022 een vaste korting van 190 euro per maand op hun elektriciteitsrekening. Deze vergoeding is voor alle kleinverbruikers gelijk en wordt betaald via energieleveranciers.

Subsidie voor energieleveranciers

Energieleveranciers krijgen een vergoeding voor energieverbruik onder het plafond. Deze vergoeding wordt volledig gebruikt om de energieprijzen voor consumenten en andere kleinverbruikers te verlagen. Zo komt de steun terecht bij huishoudens en andere kleinverbruikers en voorkomt de overheid dat de energieleveranciers zelf in financiële problemen komen door de invoering van het plafond. De totale kosten zijn afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijzen. Als de energieprijzen op een vergelijkbaar niveau blijven, worden de totale kosten van het prijsplafond en de compensatie in november en december geschat op zo'n 23,5 miljard euro.

Minister Jetten voor Klimaat en Energie: "Steeds meer mensen en bedrijven worden geraakt door de ongekend hoge energieprijzen. Met een prijsplafond helpen we om de lasten te verlichten en hebben mensen meer zekerheid. We hebben bij de uitwerking van het prijsplafond ook rekening gehouden met huishoudens die verwarmen met een (hybride) warmtepomp of zijn aangesloten op een warmtenet. Daarom gaat het verbruiksplafond voor elektriciteit omhoog en het tarief omlaag, en komt er een prijsplafond voor warmtenetten. Dankzij de grote inzet van de energieleveranciers kan het prijsplafond al per 1 januari worden ingevoerd.”

Online energie berekenen

Er zijn talloze manieren om energie te besparen. Het kan ook zijn dat je nog  een oud apparaat gebruikt dat veel energie verbruikt. Dit heeft natuurlijk ook een grote impact op je energiefactuur. Daarna kun je snel  een nieuw apparaat kopen dat veel minder energie verbruikt. Met één druk op de knop bereken je je energie.