Berekenen.nl
Geplaatst op 11 maart

Einde gascrisis in zicht?

De Dutch TTF benchmark is in februari 2024 zelfs onder €25/megawatt-uur (MWh) gezakt, wat een daling van meer dan 50% betekent ten opzichte van vorig jaar. Deze daling is het resultaat van verschillende factoren, waaronder het warmere weer en de verminderde vraag naar gas door zowel de milde winter in Europa als de afname van de industriële en huishoudelijke vraag.

Naast deze factoren bevinden de opslagniveaus van aardgas zich momenteel op een vijfjarig hoogtepunt, wat ook bijdraagt aan de lage gasprijzen. Hoewel dit positieve ontwikkelingen zijn, blijft Europa kwetsbaar voor mogelijke aanbodonderbrekingen en prijsstijgingen, vooral tijdens de winterperiode. Desalniettemin wijzen de vooruitzichten voor de komende jaren op een overschot aan LNG en een verdere daling van de gasprijzen.

Invloed van klimaat- en economische factoren

De daling van de gasprijzen wordt mede veroorzaakt door een mix van klimaat- en economische factoren. De milde winter, met name in Frankrijk en Duitsland, heeft geleid tot een verminderde vraag naar verwarming. Dit komt doordat deze landen te maken hebben met een van de warmste winters in decennia. Daarnaast heeft de wereldwijde economische neergang sinds 2022 ook een significante invloed gehad op de industriële vraag naar gas, vooral in Europa. De verminderde vraag als gevolg van deze factoren heeft geresulteerd in lagere gasprijzen op de Europese markt.

Klimaat factoren

Het milde winterweer in Frankrijk en Duitsland heeft de vraag naar gas voor verwarming aanzienlijk verminderd. Deze landen hebben de afgelopen jaren te maken gehad met een van de warmste winters, waardoor de behoefte aan verwarming drastisch is afgenomen. Dit is een belangrijke factor geweest bij de daling van de gasprijzen in Europa.

Economische factoren

De wereldwijde economische neergang sinds 2022 heeft ook zijn stempel gedrukt op de industriële vraag naar gas. Vooral in Europa is de vraag afgenomen als gevolg van de verminderde economische activiteit. Veel bedrijven zijn gedwongen om hun productie te verminderen of zelfs te sluiten, wat resulteert in een lagere vraag naar gas.

Klimaat factoren Economische factoren
Milde winter in Frankrijk en Duitsland Wereldwijde economische neergang sinds 2022
Lage behoefte aan verwarming Verminderde industriële activiteit in Europa

Opkomst van hernieuwbare energie en nucleaire energie

Een belangrijke factor in de recente scherpe daling van de gasprijzen is de sterke groei van hernieuwbare energiebronnen en nucleaire energie. Na een paar mindere jaren hebben wind- en zonne-energie in 2023 aanzienlijke verbeteringen laten zien. De investeringen in deze vormen van hernieuwbare energie hebben geleid tot efficiëntere technologieën en lagere productiekosten. Bovendien bevindt de productie van hydro-elektrische energie zich op een vijfjarig hoogtepunt. Dit is te danken aan goede weersomstandigheden en investeringen in nieuwe hydro-elektrische centrales.

Daarnaast is de nucleaire energieproductie in de tweede helft van 2023 en in 2024 stabiel gebleven. Nucleaire energiecentrales hebben een hoge mate van betrouwbaarheid en leveren een constante en stabiele energievoorziening. Deze vorm van energieopwekking is dan ook een belangrijke factor geweest in het vergroten van de algemene energievoorziening en het verlagen van de gasprijzen.

Hoewel hernieuwbare energie en nucleaire energie positieve bijdragen hebben geleverd aan de energievoorziening en de daling van de gasprijzen, zijn er nog steeds risico's verbonden aan de prijsontwikkeling van gas. Zo kan een mogelijke toename van de industriële vraag naar energie de gasprijzen weer omhoog duwen. Daarnaast kunnen geopolitieke onrust en verstoringen in oorlogsgebieden ook leiden tot prijsstijgingen.