Berekenen.nl
Geplaatst op 12 september

Bevallingsverlof, hoe zit het eigenlijk?

Bevallingsverlof is onderdeel van de verlofperiode rondom de zwangerschap en de bevalling. Als je een medewerker in dienst hebt die zwanger is, krijg je te maken met een verlofperiode vóór en ná de bevalling. Vóór de bevalling krijgt je medewerker zwangerschapsverlof. Na de bevalling heeft jouw medewerker recht op bevallingsverlof.

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

De verlofperiode rondom de zwangerschap en de bevalling van je medewerker noemen we zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Zwangerschapsverlof is het verlof waar je medewerker recht op heeft voorafgaand aan de bevalling. Het bevallingsverlof is het verlof dat je medewerker heeft na de daadwerkelijke bevalling. In de volksmond hebben we het vaak enkel en alleen over zwangerschapsverlof. Maar daar hoort het bevallingsverlof dus ook nog bij.

Duur van bevallingsverlof

Een medewerker heeft recht op een verlofperiode van minstens 16 weken. Het gaat dan om 4 tot 6 weken verlof voorafgaand aan de bevalling (het zwangerschapsverlof). Het bevallingsverlof duurt minimaal 10 weken en gaat in vanaf de dag na de bevallingsdatum. Is de baby van jouw medewerker geboren na de uitgerekende datum? Dan wordt het aantal dagen toegevoegd aan het totale verlof en duurt het verlof dus dit aantal dagen langer.

Voorbeeld: de baby van je medewerker wordt 6 dagen later dan de uitgerekende datum geboren. Dan heeft je medewerker 6 dagen langer verlof. In totaal heeft je medewerker dan 16 weken plus 6 dagen extra verlof.

Wanneer jouw medewerker eerder bevalt heeft dit geen invloed op de totale duur van het verlof. Het verlof duurt áltijd minimaal 16 weken. Is jouw medewerker in verwachting van een tweeling? Bij een tweeling is het zwangerschaps- en bevallingsverlof minimaal 20 weken.

Bevallingsverlof in delen opnemen

Een medewerker kan ervoor kiezen om een deel van het bevallingsverlof in delen op te nemen. Het gaat dan om het verlof dat overblijf na 6 weken na de datum van de bevalling van de medewerker. Dit deel van het verlof kan een medewerker opnemen over een periode van maximaal 30 weken. Dit bepalen jullie dan samen in overleg. De totale duur van het verlof blijft hetzelfde.

Wil een werknemer het bevallingsverlof in delen opnemen? Dan moet zij dit uiterlijk 3 weken na het begin van het bevallingsverlof aan de werkgever kenbaar maken. De werkgever moet op zijn beurt binnen 2 weken toestemming geven hiervoor. Let wel op: je mag dit alleen weigeren als het bedrijf hierdoor ernstig in de problemen komt.

Online bevallingsverlof berekenen

Zelf het bevallingsverlof berekenen met een tool? Je kunt eenvoudig online je bevallingsverlof berekenen, zodat je goed weet waar je aan toe bent. Ontdek hoe lang voor de uitgerekende bevalling je kunt stoppen met werken en hoeveel tijd je vervolgens hebt om bij te komen en van je kleine te genieten. Zoals aangegeven is 12 weken gebruikelijk maar iedereen kan zelf het bevallingsverlof berekenen om de mogelijkheden te bekijken.