Berekenen.nl

Is toeslagen meetellen netto- inkomen?

Huurtoeslag,zorgtoeslag,kindgebonden butget kan rekening houden Als gebruik netto- inkomen voor gemeentelijke belasting?

Vraag gesteld door: Dikran
Reageer jij op deze vraag?

Danny: Huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget heeft niks te maken met je netto belastbaar inkomen. Althans het gaat er niet van af of komt er ook niet bij op. Voor het aanvragen van de toeslagen gaat het om je (netto)belastbaar inkomen en dat vindt je op je aanslag inkomenstenbelasting. De gemeentelijke belastingen staan daar ook los van, maar misschien begrijp ik de vraag niet helemaal?