Berekenen.nl
Geplaatst op 25 september

Koopkracht stijgt in 2017 over de gehele linie

Tijdens Prinsjesdag 2016 maakte het kabinet de begroting voor het komende jaar bekend, net als de verschillen in koopkracht ten opzichte van dit jaar. Uit de berichtgeving blijkt onder andere dat vrijwel iedereen er in 2017 op vooruit zal gaan en dat we dit op verschillende vlakken zullen merken. Ruim 90% van de mensen gaat er het komende jaar op vooruit, zij zullen meer koopkracht ervaren. De werkloosheid bereikt het laagste punt in 4 jaar en zowel ouderen als uitkeringsgerechtigden zullen dankzij aanpassingen door het kabinet ook kunnen profiteren van het feit dat het weer beter gaat met Nederland.

De crisis achter de rug

Uit de cijfers van het kabinet blijkt dat we de crisis definitief achter de rug hebben. Werkende ouders kunnen daardoor rekenen op goedkopere kinderopvang, terwijl jongeren vanaf 21 jaar kunnen gaan rekenen op een volwaardig loon. Het kabinet zal bovendien structureel €100 miljoen per jaar uittrekken om kinderen in armoede te helpen. Op die manier zal de koopkracht in 2017 toe gaan nemen en krijgen we er in Nederland allemaal wat bij, zodat er weer wat meer financiële lucht ontstaat voor hen die het op dit moment lastig hebben.

Zelf de koopkracht berekenen

Uiteraard kun je online ook zelf de koopkracht berekenen, om na te gaan wat je te besteden hebt en hoe dat verschilt ten opzichte van andere jaren. De koopkracht helpt je te berekenen of je er daadwerkelijk op vooruit kunt gaan. Zodra je inkomen stijgt en ook de prijzen van spullen stijgen is er uiteindelijk namelijk sprake van dezelfde koopkracht. De koopkracht neemt pas toe op het moment dat het inkomen harder stijgt dan de kosten die je dient te maken of op het moment dat de prijzen van uitgaven die we doen aan de andere kant afnemen bij een gelijkblijvend inkomen.