Berekenen.nl
Geplaatst op 29 januari

Koopkracht stijgt in 2015 harder dan verwacht

De stijging van een kwart procent hoger uit dan verwacht, iets dat vooral te maken lijkt te hebben met de lagere nominale zorgpremie, de lagere inflatie en de lagere pensioenpremie voor ambtenaren. Dit laatste heeft een rukkend effect op de pensioenpremies. In 2014 steeg de koopkracht juist iets minder hard dan verwacht, waardoor het een welkome meevaller is voor Nederland.

Veranderingen op het loonstrookje in januari

Al in januari zullen veel mensen iets merken van de nieuwe plannen en regels, het loonstrookje in de eerste maand van 2015 ziet er in veel gevallen anders uit. Hieruit lijkt overigens te volgen dat de koopkracht juist afneemt, al is het volgens minister Asscher van belang om niet te snel conclusies te trekken. De minimuminkomens gaan er volgens hun loonstrookje bijvoorbeeld iets op achteruit, al betalen ze vervolgens ook minder belasting en blijft er onder de streep toch wat meer over. Wat dat betreft dienen mensen het volledige plaatje te bekijken op het moment dat ze na willen gaan hoe hun koopkracht zich ontwikkelt.

Koopkracht berekenen

Wil je zelf de koopkracht berekenen, om na te gaan hoe deze zich verhoudt tot de stijging of daling van een inkomen, of hoe de algemene trends er op dit moment voorstaan? Je kunt online de koopkracht berekenen, zodat je een beeld kunt krijgen van de daadwerkelijke middelen die je hebt om spullen te kopen. Zou je inkomens flink stijgen, maar stijgen de prijzen net zo hard? Dan is er immers geen sprake van een stijging van de koopkracht, deze blijft dan min of meer gelijk.