Berekenen.nl
Geplaatst op 29 april

Koopkracht in 2022

Koopkracht je hebt er vast wel eens van gehoord, maar wat is het nou precies? En hoe bereken jij makkelijk jou eigen koopkracht? Wij leggen het je uit.

Wat is koopkracht?

De koopkracht geeft aan hoeveel een huishouden gemiddeld kan kopen. De koopkracht is onder andere afhankelijk van het inkomen, de geheven belastingen en de waardevermindering van het geld.

Van belang is hoe de koopkracht zich ontwikkelt over de tijd. Het gaat om de ontwikkeling van het inkomen ten opzichte van de inflatie. Als het inkomen sneller stijgt dan de inflatie, stijgt de koopkracht. Het gaat om het netto-inkomen, dus na de afdracht van belastingen en besteedbare deel van het inkomen daalt. Indien het gestandaardiseerde inkomen sterker stijgt dan de prijzen, neemt de koopkracht toe.

Het begrip wordt gebruikt om de (reële) ontwikkeling van het inkomen vast te stellen of ten behoeve van welvaartsverschillen tussen huishoudens binnen een land maar ook tussen verschillende landen.

Om voor beleidsdoeleinden de koopkracht inzichtelijk te maken wordt onder andere de inflatie berekend met de consumentenprijsindex. Dat is de waarde van een mandje van goederen en diensten dat een huishouden zal aanschaffen in een bepaalde periode. In Nederland wordt dit gedaan door het CBS. In combinatie met de gemiddelde inkomensontwikkeling kan met de inflatie de (gemiddelde) koopkrachtontwikkeling over meerdere perioden worden vergeleken.

Koopkracht berekenen

De overheid geeft jaarlijks koopkrachtcijfers, maar wat zegt dat nu echt? Is jouw loon wel of niet meer gestegen? Zijn de producten die je koopt wel of niet duurder geworden? Hier kan je jouw koopkracht berekenen ten opzichte van twee verschillende jaren. Het enige wat je nodig hebt is je loonstrookje uit jaar A en een loonstrookje uit jaar B. Daarnaast moet je ook weten hoeveel een bepaald product in jaar A kostte en hoeveel dat product in jaar B kostte. Op die manier weet je welke koopkracht cijfers op u van toepassing zijn.