Berekenen.nl

Berekening dagloon contract 16 uur

Klopt het dat het UWV dagloon altijd berekent door sv loon te delen door 261 dagen ook al heeft iemand een contract van 16 uur? Mijns inziens moet het UWV dagloon berekenen door het aantal gewerkte dagen, volgens uw website,

Vraag gesteld door: Sigrid
Reageer jij op deze vraag?

Johan: Dagloon is het SV loon gedeeld door 261 dagen. Dat is de juiste formule. Als je minder dan een jaar hebt gewerkt dan tellen de dagen geteld vanaf de datum dat je dienstverband begon.