Berekenen.nl
Geplaatst op 24 juli

Meten is weten geschiedenis

Meetkunde, meten is weten en de mensheid kan niet meer zonder. Het is de tak van wiskunde die zich bezig houdt met vormen, ruimte en hun eigenschappen hebben een hele lange geschiedenis. In deze blog nemen we je mee op reis in de geschiedenis van meetkunde.

Het oude Egypte

De oorsprong van meetkunde komt uit het oude Egypte en Mesopotamië, waar landmetingen werden gebruikt voor het opnieuw markeren van landgrenzen na overstromingen van rivieren. De oude Egyptenaren waren gedreven in het berekenen van de oppervlakte van landbouwgrond na de overstroming van de Nijl.

Het oude Griekenland

In het oude Griekenland vormde meetkunde een belangrijk onderdeel van de wiskunde. De Griekse wiskundige Euclides wordt beschouwd als de vader van de meetkunde vanwege zijn werk ‘Elementen’, een verzameling axioma’s en bewijzen die de basis vormen van de Euclidische meetkunde. Euclides formuleerde ook veel van de fundamentele concepten en definities die vandaag de nog steeds worden gebruikt.
Na Euclides werd meetkunde verder ontwikkeld door verschillende wiskundigen, zoals Archimedes en Apollonius. Tijdens de middeleeuwen maakten islamitische geleerden belangrijke bijdragen aan de meetkunde, vooral door hun werk op het gebied van goniometrie en algebraïsche meetkunde.

De moderne tijd

In de moderne tijd heeft meetkunde enorme vooruitgang geboekt en is het toegepast op vele gebieden, waaronder natuurkunde, ingenieurswetenschappen, computerwetenschappen en zelfs kunst en architectuur. De opkomst van niet-Euclidische meetkunde in de 19e eeuw, met name de niet-Euclidische geometrie van Lobachevsky en Bolyai, zorgde voor een revolutie in het begrip van de meetkunde en legde de basis voor de algemene relativiteitstheorie van Einstein.

Tegenwoordig is meetkunde een essentieel onderdeel van het wiskundeonderwijs en wordt het gebruik om abstracte concepten en redenering te ontwikkelen, evenals problemen op te lossen die verband houden met ruimtelijke relaties en vormen. In de loop van de 20e eeuw heeft de meetkunde zich verder ontwikkeld en zijn er nieuwe takken en concepten ontstaan. Een belangrijke ontwikkeling was de opkomst van de analytische meetkunde, waarin meetkunde wordt gekoppeld aan algebra. Dit maakte het mogelijk om meetkundige problemen op te lossen met behulp van coördinaten en vergelijkingen.

Al met al heeft de geschiedenis van de meetkunde laten zien dat het een dynamisch en evoluerend vakgebied is, met toepassingen in vele disciplines en een voortdurende invloed op de ontwikkeling van de wiskunde en wetenschap in het algemeen. Het blijft een essentiële tool voor het begrijpen van de wereld om ons heen en het oplossen van complexe problemen.

Van meter naar duim

Sinds de invoering van het metriek stelsel kennen wij in Nederland niet meer de duim. De duim wordt echter nog wel gebruikt in Angelsaksische landen. Hier wordt gebruikt gemaakt van de Engelse duim, ook wel de inch genoemd. De Engelse duim is ongeveer 2,5 centimeter, ongeveer de breedte van een menselijke duim. Bereken hier gemakkelijk en snel de afmeting van meter naar duim.