Berekenen.nl

Meten met opperlvlakkten

1 km2 = ......m2

Vraag gesteld door: Rana
Reageer jij op deze vraag?

Danny: 1 km is 1000 meter. Dus 1 km2 is 1000 m2.