Berekenen.nl

Nabestaanden uitkering

Ik vraag mijn broer zoergd altijd voor mijn ouders altijd met mijn ouders gewoond alleen toen mijn ouders in Nederland waren mijn ouders hebben AOW en pensioen mijn vader is overleden ik vraag me af of mijn broer recht op uitkering uit Nederland ik zelf doe ik alle administratie voor mijn moeder hier Nederland

Vraag gesteld door: Akroh
Reageer jij op deze vraag?

Willem: Een uitkering van de overheid krijg je niet als je ouders overlijden. Wat wel zo kan zijn is dat je broer wellicht jonger is dan 30 jaar. Je hebt dan mogelijk recht op een wezenpensioen via de pensioensinstantie waar je vader heeft gewerkt. Sowieso als je broer jonger is dan 18, maar daarboven gelden regels als je bijvoorbeeld nog studeert of arbeidsongeschikt bent.