Berekenen.nl
Geplaatst op 9 februari

Oppompen grondwater meer impact dan gedacht

Tussen 1993 en 2010 is er wereldwijd zoveel grondwater opgepompt dat de aarde bijna 80 centimeter is gekanteld. Dit heeft geleid tot een stijging van de zeespiegel met 6 millimeter in die periode.

Klimaatmodellen tonen aan dat het oppompen van grondwater tussen 1993 en 2010 heeft geleid tot een stijging van de wereldwijde zeespiegel met 6 millimeter. Daarnaast heeft het oppompen van grondwater ook invloed op het verschuiven van de polen. Volgens de onderzoekers heeft het oppompen van grondwater de grootste impact op de polen in vergelijking met andere klimaatgerelateerde oorzaken. Het oppompen van grondwater is een belangrijke factor bij het verklaren van de verschuiving van de polen, naast het smelten van ijskappen en gletsjers.

Invloed van het oppompen van grondwater op de aardas

Het oppompen van grote hoeveelheden grondwater blijkt invloed te hebben op de aardas en de kanteling van de aarde. Het verplaatsen van water, zoals bij het oppompen van grondwater, heeft een impact op de aardas. Door het oppompen van grondwater tussen 1993 en 2010 is de aarde 4,36 centimeter per jaar meer naar het oosten gekanteld. Dit heeft geresulteerd in een verschuiving van de polen met bijna 80 centimeter in 17 jaar tijd. Het oppompen van grondwater blijkt dus een significant effect te hebben op de verplaatsing van water en de kanteling van de aarde. Het is echter belangrijk op te merken dat het oppompen van grondwater geen risico vormt voor het opschuiven van de seizoenen.

Belang van het ontdekken van de impact van het oppompen van grondwater

De ontdekking van de impact van het oppompen van grondwater is van groot belang voor het begrijpen van de oorzaken van zeespiegelstijging en de gevolgen daarvan op onze ecosystemen en waterhuishouding. Voorheen werd gedacht dat het smelten van ijskappen en gletsjers de enige belangrijke factor was bij de verschuiving van de polen en de stijging van de zeespiegel. De studie toont echter aan dat het oppompen van grondwater ook een significante rol speelt.

De onderzoekers zijn verbaasd over deze ontdekking en uiten hun bezorgdheid over de stijging van de zeespiegel als gevolg van het oppompen van grondwater. De bevindingen benadrukken het belang van duurzaam waterbeheer en het verminderen van de impact van het oppompen van grondwater op onze ecosystemen en waterhuishouding.