Berekenen.nl

Bereken Prijsindexcijfers (EPI)

Hallo, graag wou ik weten hoe ik dit kan uitrekenen, kom er niet uit.
Bereken de enkelvoudige prijsindexcijfers (EPI) op hele cijfers nauwkeurig (2005 = 100)

Product A. EPI Product B EPI
2005 prijs 2,48 Prijs 844,55
2006 prijs 2.24 Prijs 856.60

Graag aub met Berekeningen zodat ik het snap

Vraag gesteld door: Deleen
Reageer jij op deze vraag?

Danny: 2005 = 100. Dat is altijd de basis. Als de getallen afwijken in 2006 ga je die verhouding berekenen.

Prijs 856,60 (2006) gedeeld door 844,55(2005) x 100 = 101,42, afgerond op hele cijfers is het 101.