Berekenen.nl

berekening draagkracht

In de berekening draagkracht wordt er 900 euro opgeteld bij 0,3×NBI
Wat is die 900

Vraag gesteld door: Simon wienke
Reageer jij op deze vraag?

Janine: Dat is gewoon een vastgesteld bedrag in euro's om de berekening kloppen redelijkwaardig te houden. Is niet echt een bedrag ergens aan gekoppeld.