Berekenen.nl

Wat is jaarruimte?

Vraag gesteld door: Janine
Reageer jij op deze vraag?

Hidde: Hoi Janine. De jaarruimte is een term die gebruikt wordt als we spreken over het opbouwen van pensioen. Ik probeer het je zo duidelijk mogelijk uit te leggen. De jaarruimte is het bedrag dat je in een bepaald kalenderjaar mag aftrekken van de inkomstenbelasting als lijfrentepremie wanneer je in het voorgaande kalenderjaar een tekort hebt in de pensioenopbouw. Deze ‘ruimte’ ontstaat als je in een bepaald jaar minder pensioen opbouwt dan je maximaal mag. De overheid bepaalt het maximaal op te bouwen pensioen. De jaarruimte kan je gebruiken om extra pensioen op te bouwen. Dit kan door geld te storten in een lijfrenteverzekering. Als het bedrag dat je stort binnen de jaarruimte blijft, dan kan je dit aftrekken van de inkomstenbelasting. Het klopt dat de jaarruimte jaarlijks wordt aangepast. Wat dit persoonlijk voor jou betekent, kan je het beste navragen bij een adviseur.